Header Graphic
 


Advokátní kancelář  JUDr. Ivy Pavlíkové Ph.D. poskytuje právní služby ve všech
oblastech práva jako je udělování právních porad, sepisování listin, zpracování právních
rozboru, zastoupení v řízení před soudy a jinými orgány nebo obhajoba v trestních
věcech. Kancelář plně využívá moderní techniku.

Kancelář poskytuje právní pomoc v oblastech obchodního, občanského a rodinného práva,
dalšími oblastmi, kterými se kancelář zabývá, jsou právo pracovní, trestní, správní či konkurzní.

 Pro řadu klientů však zajišťujeme veškerý právní servis, tedy i v oblasti finančního a daňového
práva. Spolupracujeme též s překladatelskou agenturou, která poskytne oboustranné překlady
včetně ověřovací doložky. Je samozřejmostí, že zajišťujeme zastupování před soudy,
státními orgány a rozhodcími orgány.

Naše právní služby jsou poskytovány v jazyce českém, německém a ruském
a jsou využívány nejširší klientelou.

Těšíme se na setkání s Vámi v naší kanceláři !