Iva Pavlíková

Title
Přejít na obsah

 
Advokátní kancelář  JUDr. Ivy Pavlíkové Ph.D. poskytuje právní služby ve všech
oblastech práva jako je udělování právních porad, sepisování listin, zpracování právních
rozboru, zastoupení v řízení před soudy a jinými orgány nebo obhajoba v trestních
věcech. Kancelář plně využívá moderní techniku.
 
Kancelář poskytuje právní pomoc v oblastech obchodního, občanského a rodinného práva,
dalšími oblastmi, kterými se kancelář zabývá, jsou právo pracovní, trestní, správní či konkurzní.
 
Pro řadu klientů však zajišťujeme veškerý právní servis, tedy i v oblasti finančního a daňového
práva. Spolupracujeme též s překladatelskou agenturou, která poskytne oboustranné překlady
včetně ověřovací doložky. Je samozřejmostí, že zajišťujeme zastupování před soudy,
státními orgány a rozhodcími orgány.
 
Naše právní služby jsou poskytovány v jazyce českém, německém a ruském
a jsou využívány nejširší klientelou.
 
Těšíme se na setkání s Vámi v naší kanceláři !
© Advokátní kancelář JUDr.Ivy Pavlíkové Ph.D., 2011+. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah