O nás - Iva Pavlíková

Title
Přejít na obsah
JUDr. Iva Pavlíková Ph.D. advokátka
absolventka právnické fakulty Univerzity Karlovy  v Praze

- od 1.1.1999 zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 4777
- v roce 1999 zapsána do seznamu správců konkursní podstaty vedeného Městským soudem v Praze
( dříve Krajským obchodním soudem v Praze )
- v roce 2000 zapsána do seznamu správců konkursní podstaty vedeného Krajským soudem v Praze
- v letech 1998 až 2007 spolupracovala jako právní konzultant pro Poradnu pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy pro Prahu západ a Prahu východ
- v roce 1999 se zúčastnila projektu AdvoCats for Women/ProFem věnovaného domácímu násilí
a působila od té doby jako samostatný odborný konzultant pro nestátní neziskové
organizace specializující se na pomoc obětem domácího násilí a jejich dětem a na prevenci násilí
- v letech 2000 až 2003 působila na telefonické LINCE právní pomoci pro ženy oběti domácího násilí
- v roce 2001 přednesla příspevěk z trestního práva na 1. Národní konferenci o znásilnění
- v letech 2004 až 2006 se věnovala přednáškové činnosti na různých seminářích na téma
rodinněprávní ochrana dětí či děti jako pachatelé nebo oběti v trestním řízení
- v roce 2008 participovala na návrhu podnětu Výboru pro prevenci násilí Rady vlády ČR pro rovné
příležitosti žen a mužů k přijetí skutkové podstaty trestného činu pronásledování
 - v roce 2009 přijala účast na konferenci „ EVROPA PŘÁTELSKÁ DĚTEM“ pořádané Českým
předsednictvím v Radě EU, na konferenci „Násilí v rodině a jeho vliv na děti“, kterou pořádal
Úřad vlády ČR a přednesla příspěvek na konferenci „Dětská svědectví násilí“
konané v Konírně Parlamentu ČR
-v roce 2009 se účastnila jednání pracovní skupiny „Soudy přátelské dětem“
Výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva
© Advokátní kancelář JUDr.Ivy Pavlíkové Ph.D., 2011+. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah