GDPR - Iva Pavlíková

Title
Přejít na obsah
Dne 25.5.2018 vstoupilo v platnost nové nařízení EU č.2016/679 o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Jeho cílem je vyšší ochrana fyzických osob z hlediska podmínek využívání jejich osobních údajů.
 
Více informací naleznete zde

 
Vyřizování všech žádostí subjektů údajů musí být v souladu s předpisy o advokacii tzn. nesmí být ohroženy zásady a principy výkonu advokacie, zejm. povinnost mlčenlivosti vyplývající z ustanovení § 21 zákona o advokacii a další povinnosti vyplývající ze zákona, etického kodexu advokáta a dalších norem komory. GDPR tyto povinnosti nemění ani nesnižuje.
 
 
© Advokátní kancelář JUDr.Ivy Pavlíkové Ph.D., 2011+. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah